Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat
Bakovský pivovar
Bakov 4, Náchod, 547 01
E-mail: info@bakovskypivovar.cz
Tel.: +420 773 666 297

Zpracováváme tyto osobní údaje
jméno
e-mail
Účel a doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b), v případě, že nám dáte výslovný souhlas, pak také za marketingovými účely (podle čl. 6, odst. 1.e).

Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 1 roku, pro marketingové účely 3-5 let (přesný doba je uvedena v souhlasu) a v případě, že se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce.

Zpracovatelé
Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Využíváme i zpracovatele mimo evropskou unii, konkrétně využíváme software u USA. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

Tým Bakovský pivovar
Poskytovatel hostingu WEDOS Internet, a. s.
Poskytovatel softwaru Google LLC.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Cookies
Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva
Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

vzít souhlas kdykoli zpět;
požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
požadovat po nás přístup k osobním údajům;
požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.